Bamotsweri

Words and Music by :  
Arranged and adapted by:
Publisher:  

Recorded by Harry Belafonte with Miriam Makeba:
Recording date: 1962
Playing time: 2:33
LP : LSP2574, 73905,
Tape: FTP-1154, P8S-1024
CD: 82876-62587-2,


Lyrics:

Yo Bamotsweri Ngwanamalu me
Yo Bamotsweri Asi na pasa una tsw a haye
Haye maseru una satsebe
Kanto tsagauteng Bamotswara
Bamoken ya di tsepe
Bamoakgela hara se tokisi
Asa tsebe Nto tsa mona gauteng
Bamotswara ngwana malume
Bamotswara ngwana malume